SỰ KIỆN NĂM MỚI

Tháng 7 Nhập học!
2022年12月23日
Buổi tư vấn về hướng nghiệp của Trường Tiếng Nhật Ebisu
2023年5月23日

SỰ KIỆN NĂM MỚI

Ngày 6 tháng 1 có sự kiện chào năm mới tại trường Nhật ngữ Ebisu. Nhìn các em chân thành viết các điều mong muốn trong năm mới chúng tôi tin rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Mong rằng năm 2023 sẽ là 1 năm tốt lành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.