hệ thống học bổng

Hệ thống học bổng toàn phần


Trường chúng tôi có chế độ học bổng sau đây để hỗ trợ thêm cho những sinh viên làm việc chăm chỉ.
(1)Điều kiện hưởng lợi
①EBISU Phải đăng ký học tại một trường dạy tiếng Nhật trong ít nhất một năm.
②Điểm xuất sắc.
③Lối sống tốt.
(2)Số tiền trợ cấp
Sinh viên tháng 4 2 người 1 người 200.000 yên Sinh viên tháng 10 1 người 1 người 200.000 yên
Đối với công việc làm thêm, du học sinh cũng có thể làm việc trong phạm vi luật pháp và quy định của Nhật Bản.