Năm 2021 Khảo sát đánh giá trường học

Thời gian thực hiện

Trong khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2022

Phương pháp thực hiện

Nội bộ Khảo sát nhân viên và học sinh (Các mục gồm có 5 mức đánh giá và ghi mô tả tự do)
Ngoại bộ Cô Rumi Okura điều phối viên của Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Giáo viên tiếng Nhật Ebisu (Phỏng vấn)

Kết quả nội bộ

1. Các giảng viên và nhân viên được đánh giá 10 hạng mục chính và 39 hạng mục phụ trên thang điểm 5. Kết quả đánh giá thường là mức 5 hoặc 4, nhưng các mục tiếp theo có nhiều đánh giá là mức 3 hoặc 2, điều này đã trở thành vấn đề nổi trội.

(1) Nỗ lực phòng chống thiên tai: Mặc dù đã có những nỗ lực trong việc phòng chống corona, nhưng việc học đối phó với thiên tai như hỏa hoạn hay động đất chắc chắn là còn chưa đủ.

(2) Nỗ lực chỉ đạo hướng nghiệp: Chỉ đạo hướng nghiệp đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm dày dặn. Khi sự lựa chọn trở nên phức tạp tức là vẫn còn vấn đề cần giải quyết.

(3) Sự liên kết với người bảo lãnh tài chính: Vẫn chưa thực hiện được việc nâng cao kết quả giáo giục bằng sự liên kết với gia đình (người bảo lãnh tài chính). Trường muốn thực hiện nó trong năm mới.

(4) Hoạt động xã hội (tình nguyện, v.v.): Do ảnh hưởng của corona nên đã không thể thực hiện được. Nhưng đó là việc l cần thiết để lập kế hoạch cho năm mới.

2. Đối với học sinh thì về "môi trường học tập", "giờ học", "giáo viên chủ nhiệm", "giáo viên hướng nghiệp", " đối ứng của nhân viên văn phòng ", "các sự kiện của trường" và "những thứ khác" là 5 cấp bậc đánh giá. Các giờ học đạt trung bình mức 4,5, nhiều học sinh cho điểm cao về khả năng tư vấn cho học sinh của nhân viên trường. Mặt khác, ở các mục tiếp theo cũng có thang điểm 4,5 hay khác.

(1) Các sự kiện của trường: Có nhiều ý kiến cho rằng có rất ít hoạt động bao gồm cả các hoạt động xã hội. Thật ra, rất khó để lập kế hoạch do sự lan rộng của corona và vẫn cần phải đề phòng xem liệu đã thực sự hết dịch bệnh chưa hay tương lai vẫn tiếp tục diễn ra .

(2) Môi trường học tập: Có ý kiến cho rằng thư viện có ít sách. Đúng vậy, trường muốn nỗ lực để tăng nó trong tương lai.

Kết quả ngoại bộ

Ý kiến của hội đồng đánh giá như sau.
Trong các mục đích của các giờ học tại Trường Nhật ngữ Ebisu (cũng được liệt kê trên trang web) như "đạt được sự cân bằng 4 kỹ năng", "để có được kỹ năng giao tiếp", và " đạt điểm cao hay đỗ trong các kỳ thi JLPT / EJU / " thì học sinh đã hoàn thành được khoảng mức bao nhiêu dựa vào đó tổ chức đánh giá

(1) "Sự cân bằng 4 kỹ năng" ... Trường sử dụng sách giáo khoa chú trọng giao tiếp (đối thoại). Có thể học sinh đã học về kỹ năng đối thoại, nhưng cấu trúc chương trình giảng dạy không phải chỉ để có thể lấy điểm trong các bài kiểm tra mà cần thiết cho con đường tương lai và xin việc làm của học sinh, vì vậy việc cải thiện là cần thiết.

(2) “Tiếp thu kỹ năng giao tiếp” ...Các buổi thuyết trình đã được tổ chức, mỗi sinh viên hoàn thành bản thảo, học thuộc lòng và thuyết trình. Những hoạt động như thế này rất tốt giúp học sinh tăng thêm động lực phấn đấu.

(3) " Đạt điểm cao hay đỗ trong các kỳ thi JLPT / EJU” Tỷ lệ đậu JLPT N2 cao. Có rất nhiều học sinh cũng đã tiến gần hơn một bước tới N1. Về EJU, có rất nhiều ứng viên đăng ký học đại học, vì vậy đáng lẽ nên bổ sung thêm vào trong chương trình giảng dạy. Cần phân tích các bài kiểm tra thuộc ngoại bộ kỹ hơn và sử dụng chúng trong chương trình giảng dạy cho năm tới.

   ※ Về tư vấn học lên cho học sinh, cần tìm hiểu các trường đại học, cao đẳng, nghề cho từng học sinh và đề xuất trường phù hợp với học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch tập luyện phòng vấn đối với từng trường. Trong tương lai, không chỉ có đại học mà sẽ có nhiều sẽ có nhiều con đường khác nhau, chẳng hạn như học cao học hay đi xin việc, vì vậy cần phải thiết lập một chế độ để có thể tư vấn cho dù học sinh chọn trường nào đi nữa. Trong tình hình dich bệnh corona, xoay quanh vấn đề học online, số lượng những học sinh đến trường học ít nên khó để thực hiện hay lập kế hoạch cho các giờ học nhưng trường đã khéo léo chỉ đạo việc học lên của học sinh. Trong tương lai chúng tôi cũng hy vọng trường sẽ tiếp tục ứng phó một cách linh hoạt để lập các kế hoạch giảng dạy tốt hơn.

Tham khảo kết quả
Tổng số học sinh hoàn thành khóa học năm 2021 28 (không kể sinh viên đã về nước)
Số học sinh học vào cao học 1
Số học sinh vào đại học 5
Số học sinh vào trường nghề 10
Số học sinh thay đổi tư cách lưu trú 7
goài những học sinh trên, có 5 học sinh đã đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2