Nội dung học và học phí

Tính năng khóa học
• Các lớp học được tổ chức theo cấp độ.
• Các giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn nghề nghiệp cẩn thận thông qua các cuộc phỏng vấn cá nhân.

Các khóa học và chủ đề


Tên khóa học Cấp độ để bắt đầu Mức độ thành tích Môn học
Khóa học 2 năm
Nhập học tháng 4
Lớp sơ cấp Trung cấp 2 Chữ cái / từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu,
Đọc hiểu, hội thoại, sáng tác / bài luận, v.v.
Sơ trung cấp Cao cấp 2
Khóa học 1,5 năm
Nhập học tháng 10
Sơ trung cấp Cao cấp 1

Chi phí khóa học, v.v.(Từ tháng 1 năm 2023 việc thanh toán học phí hằng năm hãy tuân thủ quy tắc thanh toán trong 1 lần.)


Tên khóa học Phí tuyển chọn Lệ phí tuyển sinh Học phí Phí cơ sở / sách giáo khoa Tổng số tiền đóng năm đầu tiên
(tổng số tiền đóng năm thứ 2)
Khóa học 2 năm
(Kỳ nhập học tháng 4)
20,000 yên
(Năm thứ 2 không cần đóng)
50,000 yên
(Năm thứ 2 không cần đóng)
624,000 yên
(Tương tự cho năm thứ hai)
50,000 yên
(Tương tự cho năm thứ hai)
744,000 yên
(674,000 yên)
Khóa học 1,5 năm
(Kỳ nhập học tháng 10)
20,000 yên
(Năm thứ 2 không cần đóng)
50,000 yên
(Năm thứ 2 không cần đóng)
624,000 yên
(Nửa giá cho năm thứ hai)
50,000 yên
(Nửa giá cho năm thứ hai)
744,000 yên
(337,000 yên)

Chính sách hoàn tiền


※1、Không hoàn trả phí kiểm tra hồ sơ và phí nhập học.
※2、Trường hợp đành phải nghỉ học giữa chừng sẽ được hoàn trả học phí theo quy định của Nhà trường.。
◇Nếu học sinh xin rút giữa khóa học, số tiền còn lại sẽ được hoàn trả từ học phí đã đóng cho học kỳ tiếp theo.
(Đối với sinh viên tháng 4, Học kỳ 1 từ tháng 4 đến hết tháng 6, học kỳ 2 từ tháng 7 đến hết tháng 9 , học kỳ 3 từ tháng 10 đến hết tháng 12, và học kỳ 4 từ tháng 1 đến hết tháng 3)
 Ngoài ra, khoản hoàn trả sẽ được hoàn trả ngay sau khi đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây.
     ・Sau khi xác nhận học sinh đã về nước và xác nhận thẻ ngoại kiều đã đục lỗ.
     ・Sau khi nộp bản sao thư mời nhập học của tổ chức tiếp nhận tiếp theo.
     ・Sau khi nộp bản sao thẻ cư trú sau khi thay đổi tư cách lưu trú.