Tư vấn việc làm

Phân loại
2021年11月25日
Đi học ở đâu
2021年11月25日

Sinh viên có kế hoạch việc làm có thể nhận được hướng dẫn về các hoạt động việc làm, tiếp tục sản xuất và các bài tập phỏng vấn thông qua phỏng vấn cá nhân với người hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.